Các Chương trình Thạc sĩ về Các kĩ năng sinh tồn

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ về Các kĩ năng sinh tồn

Để có được thành công một trình độ Thạc sĩ, bạn sẽ cần phải có được một số tín chỉ bằng cách thông qua các mô-đun cá nhân. Thạc sĩ giảng dạy hầu hết sẽ có một số mô-đun lõi mà bạn phải đi và vượt qua để có được trình độ chuyên môn. Đánh giá của Thạc sĩ nghiên cứu là hầu như luôn luôn hoàn toàn bởi một module luận án duy nhất, dự án.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình Thạc sĩ về Các kĩ năng sinh tồn 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Các kĩ năng sinh tồn.  Hãy thử MSc Các kĩ năng sinh tồn thay vào đó.
Các kĩ năng sinh tồn

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây