Các Chương trình Thạc sĩ về Các kĩ năng Cuộc sống

So sánh Các Chương trình Thạc sĩ về Các kĩ năng Cuộc sống

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình Thạc sĩ về Các kĩ năng Cuộc sống 2018

Đọc nhiều hơn

Bằng Thạc Sĩ Về Thời Thơ ấu: Quan điểm Và Các Dòng Can Thiệp (MPIN)

Universidad de las Islas Baleares - UIB
Tại trường Toàn thời gian 1 năm September 2018 Tây Ban Nha Palma de Mallorca

Mục đích của Sư Phụ là cung cấp đào tạo tiên tiến về bản chất chuyên ngành và đa ngành đủ điều kiện chuyên môn để can thiệp vào các chương trình và dịch vụ cho trẻ em dưới sáu tuổi. [+]

là gì?

Mục đích của Sư Phụ là cung cấp đào tạo tiên tiến về bản chất chuyên ngành và đa ngành đủ điều kiện chuyên môn để can thiệp vào các chương trình và dịch vụ cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Thay đổi xã hội (đa văn hóa, cấu trúc gia đình mới ...) và những tiến bộ khoa học hiện tại (khoa học thần kinh, lý thuyết đính kèm, quan điểm hệ thống ...) đòi hỏi phương pháp tiếp cận và can thiệp phát triển mới trong những năm đầu đời.

Sự can thiệp trong thời thơ ấu là chìa khóa cho sự phát triển trong tương lai và nó là cần thiết để kết hợp các dịch vụ khuyến mãi và hỗ trợ, ủng hộ các chương trình phòng ngừa và phát hiện các tình huống nguy cơ.... [-]