Chương trình Thạc sĩ về Báo chí ở Wisconsin ở Mỹ

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Báo chí 2018 ở Wisconsin ở Mỹ

Báo chí

Một bằng Thạc sĩ là một bằng cấp học thuật được trao cho những cá nhân thành công biểu thị một mức độ cao hơn về chuyên môn. Có hai loại chính của Thạc sĩ - giảng dạy và nghiên cứu.

Hoa Kỳ vẫn là điểm đến phổ biến nhất trên thế giới cho sinh viên quốc tế. Các trường đại học ở Mỹ thống trị các bảng xếp hạng thế giới và đất nước cũng cung cấp một loạt các địa điểm nghiên cứu thú vị. Hệ thống trường đại học nhà nước được trợ cấp một phần bởi chính quyền tiểu bang, và có thể có nhiều trường lây lan trên toàn tiểu bang, với hàng trăm ngàn sinh viên.

Wisconsin là một nhà nước biết đến với sản xuất các sản phẩm sữa. Nhưng giữa những cánh đồng Wisconsin là nhà của một số các trường đại học công và tư có uy tín nhất trong cả nước. Các trường này được biết đến với việc có một cuộc sống về đêm phát đạt, cũng như các môn học nghiêm ngặt trong nhiều chuyên ngành khác nhau.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Thạc sĩ về Báo chí ở Wisconsin ở Mỹ 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Báo chí Hoa Kỳ Wisconsin, WI.  Hãy thử Master Hoa Kỳ thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây