Chương trình Thạc sĩ về Báo chí ở Thụy Sĩ

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Báo chí ở Thụy Sĩ 2018

Báo chí

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Thụy Sĩ, chính thức Liên bang Thụy Sĩ, là một nước cộng hòa nghị viện liên bang gồm 26 bang, với Bern như là chỗ của chính quyền liên bang. Thụy Sĩ 's độc lập và trung lập từ lâu đã được vinh danh bởi các cường quốc châu Âu. Thụy Sĩ là một hòa bình, thịnh vượng và ổn định nền kinh tế thị trường hiện đại với tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Các Chương trình Thạc sĩ về Báo chí Hàng đầu ở Thụy Sĩ 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Báo chí Thụy Sĩ.  Hãy thử MA Báo chí thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây