MASTERSTUDIES

Xem Các Chương trình Thạc sĩ về Báo chí và Truyền thông đại chúng ở Indonesia 2021

Bằng thạc sĩ được trao cho các sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học về một lĩnh vực học tập nhất định hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nếu họ chứng minh được mình đã thông thạo các kĩ năng của nghề nghiệp này trong quá trình học tập.

Báo chí là một nghề nghiệp xứng đáng kết hợp các hộp của bao gồm các câu chuyện tin tức với sự hài lòng của một cách sống của thi hành công vụ. Chương trình đào tạo được cấu tạo để cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp được đào tạo để phân tích và tìm ra các sự kiện phức tạp của thời đại chúng ta cũng như nâng cao các chuẩn mực báo chí trong tất cả các phương tiện truyền thông.

Indonesia, chính thức Cộng hòa Indonesia, là một quốc gia ở Đông Nam Á và Châu Đại Dương.Indonesia là một quần đảo gồm khoảng 17.508 hòn đảo

Các Chương trình Thạc sĩ về Báo chí và Truyền thông đại chúng Hàng đầu ở Indonesia 2021

1 Kết quả trong Báo chí và Truyền thông đại chúng, Indonesia Filter

Diponegoro University
Thạc sĩ
Tháng 7 2021
<
Toàn thời gian
Khuôn viên trường

Đọc thêm