Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Báo chí và Truyền thông Đại chúng ở Newcastle ở Úc

Tìm kiếm Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Báo chí và Truyền thông Đại chúng ở Newcastle Úc 2018

Báo chí và Truyền thông Đại chúng

Để có được thành công một trình độ Thạc sĩ, bạn sẽ cần phải có được một số tín chỉ bằng cách thông qua các mô-đun cá nhân. Thạc sĩ giảng dạy hầu hết sẽ có một số mô-đun lõi mà bạn phải đi và vượt qua để có được trình độ chuyên môn. Đánh giá của Thạc sĩ nghiên cứu là hầu như luôn luôn hoàn toàn bởi một module luận án duy nhất, dự án.

Một văn bằng về báo chí sẽ cung cấp cho bạn các ngành nghề và lòng tự trọng để bắt đầu nghề nghiệp của bạn như một nhà báo. Một nhà báo lớn không chỉ có kỹ năng chuyên môn và chuyên nghiệp, nhưng cũng chiều rộng tinh thần và sự tò mò về thế giới.

Úc là một quốc đảo và lục địa của bán cầu nam, trong Tây Thái Bình Dương, một thành viên của Khối thịnh vượng chung.

Nhà cung cấp chính của thành phố của giáo dục đại học là Đại học Newcastle. Có các cơ sở khác của trường đại học lớn nằm ở Newcastle trong đó cung cấp sau đại học khác nhau và các khóa học đại học.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Báo chí và Truyền thông Đại chúng ở Newcastle ở Úc 2018

Đọc nhiều hơn

Bậc Thầy Của Phương Tiện Truyền Thông Kỹ Thuật Số

The University of Newcastle, GradSchool (Online)
Tại trường hoặc qua mạng Bán thời gian May 2018 Úc Newcastle

Điều gì bộ chương trình này ngoài là cơ hội để nghiên cứu trên cả hai khía cạnh kỹ thuật và thiết kế của Digital Media. Với cơ hội để khám phá, phát triển và học hỏi nhiều kỹ năng, sự giảng dạy sáng tạo và phương pháp duy nhất có nghĩa là bạn sẽ có thể phê bình phân tích thiết kế phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Dựa trên phương pháp tiếp cận sáng tạo là bạn học, bạn sẽ có kiến ​​thức và linh hoạt để áp dụng học tập của bạn với công nghệ hoặc các chương trình sử dụng trên các môi trường làm việc khác nhau. [+]

Nhiều hơn và nhiều hơn nữa, xã hội đang trải qua sự tiến bộ liên tục của công nghệ, môi trường chúng ta thấm nhuần và ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác với thế giới. Khi xã hội dựa trên và dự kiến ​​tiến liên tục, nhu cầu cho các chuyên gia kỹ thuật tiếp tục phát triển.

Các Thạc sĩ Digital Media đã được thiết kế để phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức của các chuyên gia phương tiện truyền thông kỹ thuật số trong hầu hết mọi lĩnh vực, cung cấp một bước đệm cho một sự nghiệp mới hoặc nâng cao hiện tại của bạn.... [-]