Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Báo chí quốc tế

Xem Các Chương trình Thạc sĩ Học từ xa về Báo chí quốc tế

Báo chí quốc tế

Bằng thạc sĩ là văn bằng đầu tiên trong các chương trình đào tạo sau đại học và bạn phải hoàn thành bằng cử nhân để có thể lấy bằng thạc sĩ. Để lấy bằng thạc sĩ bạn thường phải mất hai năm học toàn thời gian, tương đương với 36 đến 54 tín chỉ trong một học kỳ.  

Báo chí quốc tế cho sinh sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng trong các phương pháp của báo chí và những người có kiến ​​thức vững chắc về vai trò của báo chí `s trong dân chủ và xã hội dân sự.

Đối phó với các trường đại học công lập là xa từ một lựa chọn tối ưu. Trường tư cung cấp hỗ trợ tốt hơn nhiều trong kinh nghiệm đào tạo từ xa của bạn. Một số trường đại học trực tuyến thu hút giáo viên và học sinh ở khoảng cách rất xa từ khắp nơi trên thế giới. Này tăng đáng kể sự đa dạng trong một lớp học đào tạo từ xa và tạo ra cuộc trò chuyện đầy thử thách trong số những người từ các cộng đồng cực kỳ khác nhau, khu vực và các nền văn hóa xa xôi.

Chương trình Thạc sĩ về Báo chí quốc tế Học từ xa

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Báo chí quốc tế distance.  Hãy thử MSc Báo chí quốc tế Học từ xa thay vào đó.

Các chương trình trong MSc Báo chí quốc tế Học từ xa

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây