MASTERSTUDIES

So sánh 22 Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian ở Winchester Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Bằng thạc sĩ là chứng nhận việc hoàn thành một chương trình đào tạo sau đại học qua đó sinh viên được mở rộng thêm kiến thức về một lĩnh vực cụ thể hoặc phát triển nghề nghiệp. Phần lớn các chương trình thạc sĩ đều được tài trợ bởi Nhà nước hoặc các trường đại học công lập.

Mỹ thuật ứng dụng là rất cần thiết để làm cho thiết kế dễ chịu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nếu không có họ, thế giới sẽ vô cùng nhàm chán. Một Thạc sĩ Nghệ thuật Ứng dụng cung cấp cho bạn một sự hiểu biết sâu sắc hơn về việc sử dụng nghệ thuật trong các lĩnh vực thực tiễn.

Giáo dục tại Vương quốc Anh là một vấn đề phân cấp với mỗi quốc gia của Vương quốc Anh có hệ thống riêng biệt dưới một chính phủ khác nhau: Chính phủ Anh chịu trách nhiệm cho đội tuyển Anh, và Chính phủ Scotland, Chính phủ xứ Wales và Bắc Ireland điều hành chịu trách nhiệm Scotland , Wales và Bắc Ai-len, tương ứng.

Winchester là cựu thủ đô của nước Anh. Nó 's nổi tiếng với Nhà thờ Winchester và nhiều tác phẩm nghệ thuật hư cấu được đặt ở đó. Họ có một trường đại học địa phương, một trong những khuôn viên của trường đại học khác và một số trường cao đẳng.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian ở Winchester ở Vương quốc Anh 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Thạc sĩ Kế toán và Tài chính

University of Winchester
MSc
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc về kiến ​​thức, kỹ năng và sự hiểu biết cần thiết cho kế toán và tài chính tại một chiến lược và ... ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

University of Winchester
MSc
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

Các khóa học Quản trị Kinh doanh cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng để làm việc hiệu quả trong các tổ chức và bối cảnh bên ngoài thay đổi mà họ hoạt động. ...

Đọc thêm

Ma viết sáng tạo và quan trọng

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

MA Sáng tạo và viết quan trọng cung cấp cho sinh viên cơ hội để phát triển các văn bản sáng tạo của họ trong một môi trường kích thích và hỗ trợ khuyến khích cả hai ... ...

Đọc thêm

Quản lý văn hóa và nghệ thuật ma

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

Văn hóa và Nghệ thuật quản lý MA đặc biệt liên quan đến những sinh viên đã làm việc trong các ngành công nghiệp sáng tạo và quan tâm đến sự phát triển chuyên nghiệp ... ...

Đọc thêm

Nghiên cứu giáo dục ma

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

Giáo dục MA cung cấp cơ hội cho sinh viên để nâng cao sự hiểu biết của họ về các vấn đề liên quan đến một phạm vi đa dạng của các chính sách giáo dục và thực hành. ...

Đọc thêm

Ma áp dụng thực hành toàn cầu

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

Ứng dụng Toàn Cầu Thực hành (Management) tại Winchester sử dụng một loạt các kỹ năng quan trọng trong quản lý quốc tế và nghiên cứu toàn cầu để xác định các giải pháp và ứng p ...

Đọc thêm

đổi mới tiếp thị msc

University of Winchester
MSc
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

Các thạc sĩ Marketing khóa học cân bằng nội dung lý thuyết với các kỹ thuật thiết thực cho việc áp dụng các lý thuyết đến các vấn đề hiện tại trong tiếp thị. ...

Đọc thêm

Quản lý dự án msc

University of Winchester
MSc
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng để làm việc hiệu quả trong các tổ chức và bối cảnh bên ngoài thay đổi mà họ hoạt động. ...

Đọc thêm

Ma viết cho trẻ em

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Khuôn viên trường

MA Viết cho trẻ em khám phá mối quan hệ giữa sản xuất sáng tạo và nhận thức quan trọng của văn học thiếu nhi và cho phép sinh viên ...

Đọc thêm

Tội phạm học ứng dụng

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Thạc sĩ Tội Phạm ứng dụng tại Winchester khám phá những đóng góp của tội phạm để cài đặt chuyên nghiệp có liên quan. Nó củng cố sự hiểu biết của học sinh về khái niệm tội phạm ...

Đọc thêm

Thể thao ứng dụng và khoa học thể dục

University of Winchester
MSc
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

MSc Applied Thể thao và Khoa học Thể dục ở Winchester là chủ yếu dựa trên sự kết hợp lý thuyết của môn thể thao và tập thể dục sinh lý học, tâm lý học thể dục thể thao và tập ...

Đọc thêm

Di sản văn hóa và quản lý tài nguyên

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Di sản văn hóa MA và quản lý tài nguyên tại Winchester cung cấp một quan điểm đó, mặc dù căn cứ vào thực tế di sản Anh, cũng nằm trong bối cảnh toàn cầu rộng lớn hơn và cung c ...

Đọc thêm

Lịch sử

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Lịch sử MA tại Winchester tập trung vào quy mô địa lý khác nhau của lịch sử, bao gồm cả quan điểm địa phương và toàn cầu. Nó cho phép sinh viên có cơ hội để tham gia với một l ...

Đọc thêm

Nghệ thuật tự do hiện đại

University of Winchester
MA
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

MA Modern Liberal Arts ở Winchester cung cấp một cách khác nhau và thú vị cho sinh viên để có kế hoạch nghiên cứu của họ xung quanh lợi ích trí tuệ của mình và câu hỏi. Chương ...

Đọc thêm

Nghiên cứu chính thống

University of Winchester
Thạc sĩ
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

MTH Nghiên cứu Chính Thống tại Winchester cho sinh viên đến từ nhiều nguồn gốc, những người có lợi ích trong chính thống Kitô giáo, các cơ hội để phát triển và mở rộng phạm vi ...

Đọc thêm