Thạc sĩ kiến trúc 2 năm theo dõi

Chung

Chương trình mô tả

120122_tumblr_pj6a9pVAiK1wqvy81o1_1280.jpg

Master of Architecture II (M.Arch II) là chương trình 2 năm (4 học kỳ), 60 tín chỉ dành cho sinh viên có bằng tiền chuyên nghiệp về kiến trúc hoặc lĩnh vực liên quan chặt chẽ. Chương trình cấp bằng chuyên nghiệp do STEM chỉ định này cung cấp một nền tảng tiên tiến cho sinh viên tham gia các thách thức hiện đại và giải quyết nhiều bối cảnh xã hội, văn hóa, công nghệ và lập trình.

Chương trình M.Arch II này cho phép sinh viên nâng cao trình độ học vấn đại học bằng cách tham gia các thử thách phức tạp hơn, rèn luyện các kỹ năng của họ trong các lĩnh vực thiết yếu và bằng cách phát triển các lĩnh vực tập trung cá nhân, ví dụ như trong công nghệ tiên tiến, thiết kế xây dựng và xây dựng, bền vững và khả năng phục hồi , thiết kế đô thị, bảo tồn lịch sử và sử dụng thích ứng, chăm sóc sức khỏe hoặc khách sạn. Học sinh định hướng quỹ đạo của mình theo sở thích, phát triển các lĩnh vực tập trung chuyên môn thông qua các chứng chỉ và tham gia vào nghiên cứu quan trọng.

120216_jie-su21600x550.jpg

Trong năm cuối cùng , sinh viên tốt nghiệp M.Arch dự kiến sẽ theo đuổi một dự án bằng cấp cuối cùng. Dự án độ cuối cùng bao gồm một trong hai bài hát:

  1. Luận án thiết kế, một cơ hội cho mỗi sinh viên, làm việc với một cố vấn giảng viên, để tiến hành nghiên cứu học thuật độc lập và xác định một vị trí cá nhân liên quan đến ngành học kiến trúc
  2. Studio nghiên cứu thiết kế tốt nghiệp, dẫn đầu bởi một giảng viên, chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan hoặc theo chủ đề của kiến trúc.

120181_tumblr_pwjxq73IHi1wqvy81o6_400.jpg

Các giảng viên của U-SoA được tham gia mỗi năm bởi các học giả và nghiên cứu sinh được quốc tế công nhận. Sự đa dạng về sở thích và kinh nghiệm của giảng viên mang đến cơ hội cho sinh viên trong việc lựa chọn Xưởng thiết kế tự chọn nâng cao. Trường là ngôi nhà của các đơn vị nghiên cứu sáng tạo, bao gồm RAD-UM, một phòng thí nghiệm dành riêng cho công nghệ nhúng mới nổi, Phòng thí nghiệm Đô thị Littoral, một chương trình thiết kế / xây dựng được hoan nghênh và Trung tâm Thiết kế Cộng đồng và Đô thị.

Bằng cấp M.Arch cũng có thể được kết hợp hiệu quả với các chương trình cấp bằng sau chuyên nghiệp tại chỗ, như Thạc sĩ Khoa học Kiến trúc, Thạc sĩ Thiết kế Đô thị, Thạc sĩ Phát triển Bất động sản và Đô thị, và Thạc sĩ Quản lý Xây dựng.

Ý thức mạnh mẽ về cộng đồng, sự hợp tác và trách nhiệm giữa các sinh viên và giảng viên của U-SoA đóng góp vào tầm vóc quốc tế của các chương trình sau đại học của chúng tôi.

href = "https://grad.arc.miami.edu/index.html

Tải về tập sách tốt nghiệp của chúng tôi

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2020

Giới thiệu về trường

An intrinsic philosophy of U-SoA’s faculty is to build a better world. This is expressed in a design program that is ideal and pragmatic, academic and practical, theoretical and actual. U-SoA trains v ... Đọc thêm

An intrinsic philosophy of U-SoA’s faculty is to build a better world. This is expressed in a design program that is ideal and pragmatic, academic and practical, theoretical and actual. U-SoA trains visionary practitioners who pursue architecture as a combination of civic art and building science. Đọc ít hơn