Thạc sĩ Xã hội học

WSPA University College of Enterprise and Administration

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Thạc sĩ Xã hội học

WSPA University College of Enterprise and Administration

Giới thiệu về chương trình

Các nghiên cứu kéo dài hai năm về Thạc sĩ Xã hội học trong 4 học kỳ cuối cùng. Họ là những người có bằng Cử nhân về Xã hội học và trong các môn học khác, đặc biệt là về nhân văn và khoa học xã hội.

Học sinh có thể chọn từ một số bài giảng và hội thảo nhằm phát triển kiến ​​thức trong các ngành khác nhau của Xã hội học.

Sinh viên tốt nghiệp có bằng Thạc sĩ.

Khi tốt nghiệp Xã hội học, bạn sẽ có thể phân tích các hiện tượng văn hóa và xã hội thú vị, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau: bảng câu hỏi, khảo sát, ảnh, phim. Bạn sẽ có được các kỹ năng thiết kế và tiến hành nghiên cứu thị trường và các cam kết quảng cáo khác. Bạn sẽ có đủ điều kiện để quản lý và quảng bá hiệu quả một công ty và các sản phẩm của công ty. Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu toàn thời gian và bán thời gian.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn làm việc trong:

 • bộ phận tiếp thị và nhân sự
 • trung tâm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng,
 • các trường đại học và các tổ chức khoa học,
 • các tổ chức tư vấn và đào tạo,
 • PR và các cơ quan quảng cáo,
 • phương tiện thông tin đại chúng,
 • chính quyền tiểu bang và địa phương,
 • các thể chế văn hóa,
 • trung tâm phúc lợi xã hội,
 • trường học, sau khi hoàn thành khóa học giảng dạy.

Đó là giá trị nghiên cứu Xã hội học tại trường Cao đẳng của chúng tôi! Ưu điểm của chương trình:

 • Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm học tập và thực tiễn.
 • Phần mềm chuyên nghiệp IBM SPSS! Đây là phần mềm chuyên sâu để phân tích dữ liệu định lượng, không chỉ bởi các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu ý kiến ​​công chúng và các đơn vị nghiên cứu thị trường mà còn trong kinh doanh (ví dụ: hãng hàng không, công ty bảo hiểm, ngân hàng, công ty viễn thông). IBM SPSS được đưa vào chương trình Xã hội học của chỉ một vài trường đại học tư.
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại tạo thuận lợi cho phát triển cá nhân trong các nghiên cứu.
 • Khả năng tư vấn cho một cố vấn nghề nghiệp miễn phí.
 • Giáo dục thực hành.
 • Thực hiện các sáng kiến ​​xã hội và nghiên cứu khoa học.
 • Khả năng đại diện cho trường trong các hội nghị.
 • Khả năng tổ chức hội nghị khoa học.
 • Học bổng cao đã có từ năm học đầu tiên.
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối September 14, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
950 EUR
mỗi học kỳ
Information
Deadline
Contact school
Locations
Ba Lan - Lublin, Lublin Voivodeship
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school
Dates
Tháng 10 2019
Ba Lan - Lublin, Lublin Voivodeship
Hạn cuối hồ sơ Contact school
Ngày kết thúc Contact school