Chung

Có sẵn 2 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

More than a non-profit business school, Hult is a dynamic multicultural community that educates, inspires, and connects some of the world’s most forward-thinking business talent. We flip the tradition ... Đọc thêm

More than a non-profit business school, Hult is a dynamic multicultural community that educates, inspires, and connects some of the world’s most forward-thinking business talent. We flip the traditional approach to education by using learning-by-doing experiences to transform students' skillset from the moment they join us, into that of an exceptional businessperson, from the moment they graduate. Đọc ít hơn
Boston , San Francisco , London , Dubai , Thượng Hải , Newyork + 5 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.