Master - Ingenieur thương mại

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình này được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp.

Thạc sĩ Kỹ thuật Kinh doanh

Độ thạc sĩ này là gia hạn hợp lý của mức độ cử nhân về kỹ thuật kinh doanh. Hai chuyên ngành chuyên môn cụ thể đã được thực hiện cho các kỹ sư kinh doanh trong tương lai. Hơn nữa, sinh viên tròn đào tạo này bằng cách chọn một trẻ vị thành niên.

Ngoài các chương trình phổ biến 'lõi', học sinh được trình bày với hai tùy chọn chính:

  • quản lý Công nghệ
  • Kỹ thuật tài chính


Phạm vi của trẻ vị thành niên được cung cấp bởi ICHEC cho phép học sinh lựa chọn chương trình học phù hợp nhất với với các dự án và nhu cầu của họ. Trẻ vị thành niên đối phó với một trong các lĩnh vực chuyên ngành quản lý kinh doanh thông qua một cách tiếp cận liên ngành.

Dự án năm cuối (thực tập và Luận văn thạc sĩ) sẽ được theo sau thông qua tại một số hội thảo và sẽ được xử lý như bài tập quản lý dự án tại công ty.

Một sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này sẽ hội đủ điều kiện như «Thạc sĩ Kỹ thuật Kinh doanh».

Ghi chú rằng chương trình chỉ có sẵn bằng tiếng Pháp.


Thực tập và làm việc luận án

Các thực tập là để được các liên kết cơ bản giữa kinh nghiệm thực tế và công việc luận án. Các nhiệm vụ cho học sinh là để quản lý một dự án được xác định với các doanh nghiệp. Học sinh cam kết chính mình / mình để làm tất cả mọi thứ anh ấy / cô ấy có thể tạo ra kết quả thực tế và hữu ích cho thấy rằng học sinh làm chủ dự án.

Các tháng 5 và một tập nửa được trải ra trong ba giai đoạn của năm thứ hai;

  • khoảng thời gian một tháng đầu tiên (giữa 2 năm của chương trình đại học) cho phép các sinh viên để có được sử dụng để tổ chức, để hiểu được vấn đề gắn liền, để xác định mục tiêu và cách làm việc này sẽ diễn ra;
  • Thứ hai một tháng và một nửa thời gian diễn ra trong học kỳ đầu tiên của năm thứ 2. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội để xác định các giải pháp có thể và bắt đầu làm việc trên các giải pháp mà họ đã chọn;
  • Các kỳ hạn 3 tháng thứ ba diễn ra trong học kỳ thứ hai của năm thứ 2. Học sinh sử dụng thời gian này để hoàn thiện các giải pháp, thực hiện nó và đánh giá nó.
Cập nhật lần cuối Tháng Ba 2016

Giới thiệu về trường

With its location in the centre of Brussels, capital city of Europe, ICHEC School of Management stands out by its international vocation - one of its essential strategic options - thereby offering IC ... Đọc thêm

With its location in the centre of Brussels, capital city of Europe, ICHEC School of Management stands out by its international vocation - one of its essential strategic options - thereby offering ICHEC students numerous opportunities.The ICHEC School of Management has chosen to emphasize international management as one of its main academic pillars, namely by encouraging students to acquire an experience of other cultures, other languages, and other ways of learning thanks to a rich and dense network of foreign institutions with which it has built cooperation agreements. Đọc ít hơn

Chứng nhận

AACSB Accredited