Ma trong nghiên cứu đa dạng

Chung

Chương trình mô tả

Thạc Sĩ Trong Các Ngành Nghiên Cứu Đa dạng là một chương trình liên ngành do sinh viên thực hiện từ nhiều ngành khác nhau (mặc dù phần lớn thuộc ngành Khoa học Nhân văn và Khoa học Xã hội). Nội dung khoá học có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực và nghề nghiệp khác nhau, và cách tiếp cận quyết định mạnh mẽ đối với các vấn đề đa dạng, khác biệt và khác biệt mà chương trình giảng dạy sẽ giúp bạn "cạnh tranh" về lĩnh vực hoặc nghề nghiệp như là sự đa dạng là một khía cạnh của bất kỳ bối cảnh nào. Nhiều sinh viên của chúng tôi đã làm việc trong các lĩnh vực như phương tiện truyền thông, các tổ chức phi chính phủ, vận động, tư vấn nghiên cứu, và theo đuổi tiến sĩ và sự nghiệp học tập. Chương trình này lý tưởng cho những người tìm kiếm sự nghiệp trong ngành chuyển đổi hoặc những người đã làm việc trong đó, và những người muốn nâng cao kỹ năng quan trọng của họ để cải thiện thực hành của họ.

Nội dung chương trình

Yêu cầu là bạn học hai môn chính, một môn tự chọn và một môđun nghiên cứu (nghiên cứu thực địa và báo cáo). Có hai khóa học cốt lõi về Đa dạng sinh học được yêu cầu để hoàn thành chương trình MA: Sự đa dạng về lý thuyết, sự khác biệt và khác biệt (học kỳ 1) Sự đa dạng quan trọng Literacies (học kỳ 2) Một môn tự chọn: Lựa chọn của bạn được chọn từ các khoá học được liệt kê trong các môn học Khoa Khoa học Nhân văn mà bạn có thể làm trong cả hai học kỳ, mặc dù thông thường bạn nên học nó trong học kỳ đầu tiên, vì bạn sẽ cần phải làm công việc hiện trường để nghiên cứu trong học kỳ thứ hai. Môđun nghiên cứu: Bạn sẽ đăng ký cho hợp phần nghiên cứu của chương trình, và một báo cáo nghiên cứu dựa trên công việc hiện trường bạn đã tiến hành sẽ được đệ trình vào tháng hai của năm sau (ví dụ: tháng 2 năm 2016 nếu bạn đăng ký vào năm 2015).

Yêu cầu nhập học

Để được chấp nhận tham gia vào chương trình này, bạn thường cần bằng Cử Nhân / Bằng Cử Nhân ở một trong các môn Khoa học Xã hội hoặc Nhân văn, mặc dù chúng ta có thể xem xét một nền tảng như luật pháp.

Cấu trúc khóa học và thời lượng

Chương trình có thể được thực hiện trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian. Nếu bạn đăng ký học toàn thời gian khóa học sẽ được hoàn thành trong một năm (thời gian bán thời gian sẽ mất hai năm)

Hạn chót nộp hồ sơ:

Các ứng dụng trực tuyến cho năm 2018 phải được nộp trước ngày 27 tháng 10 năm 2017

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2017

Giới thiệu về trường

Wits is strategically located in Johannesburg, a world class city, with countless opportunities for students and staff to engage with and present solutions that will contribute to our country's knowle ... Đọc thêm

Wits is strategically located in Johannesburg, a world class city, with countless opportunities for students and staff to engage with and present solutions that will contribute to our country's knowledge-base and build our future. With its more than 130 000 graduates in its 91-year history, Wits has made and will continue to make its mark nationally and internationally. Đọc ít hơn