Ma trong chính sách công

Chung

Chương trình mô tả

Trường Chính sách công (SPP) tại Đại học Trung ương châu Âu (CEU) cung cấp một Thạc sĩ một năm của nghệ thuật trong chính sách công (một năm MAPP) chương trình học mà tìm cách cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc trong các lý thuyết đó, góp phần vào sự hiểu biết của chúng tôi của thiết kế, phát triển và cải cách các chính sách công trong bối cảnh thể chế khác nhau, và ở các cấp độ khác nhau của quản trị.

Các chương trình MAPP một năm cung cấp cho sinh viên với một nền tảng vững chắc trong các chủ đề quan trọng của chính sách công và phân tích chính sách cũng như thực tế và vấn đề định hướng kiến ​​thức mà sẽ chuẩn bị học sinh cho vai trò tương lai của họ như là nhà làm chính sách, cố vấn và các chuyên gia phân tích trong chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Thông qua các khóa học bao gồm trong chương trình giảng dạy bắt buộc, sinh viên sẽ đạt được một sự hiểu biết chi tiết và có hệ thống như thế nào quá trình hoạch định chính sách được định hình và ảnh hưởng bởi cả hai diễn viên và các tổ chức chính trị, và làm thế nào công chính sách hoạt động và tương tác từ các nền kinh tế chính trị toàn cầu thông qua quốc gia và các cấp địa phương.

Các mục tiêu học tập chính của chương trình MAPP một năm dành cho học sinh để đạt được và chứng tỏ được khả năng nâng cao để:

  • quan phân tích các vấn đề chính sách và phát triển quan điểm toàn diện về các vấn đề quản trị trong nước và toàn cầu;
  • đánh giá chính sách công cộng và các công cụ chính sách sử dụng đầy đủ tính và phương pháp định lượng;
  • thiết kế và tham gia vào việc cung cấp các chính sách công trong các lĩnh vực khác nhau và các thiết lập thể chế; và
  • tiến hành nghiên cứu thêm một cách tự định hướng và tự sử dụng các nguồn đáng tin cậy của thông tin.

Chương trình bao gồm một số các khóa học cốt lõi bắt buộc trong chính sách công phân tích, kinh tế, đạo đức, và phương pháp. Ngoài các chương trình giảng dạy bắt buộc, học sinh có cơ hội phát triển chuyên môn chuyên đề bằng cách theo đuổi một trong những lĩnh vực sau đây tập trung:

  • Bảo mật
  • Phát triển
  • quản trị
  • Phương tiện và Truyền thông
  • Chính sách Giáo dục Đại học

Cùng với cơ sở lý thuyết, chương trình cũng tìm cách để thu hút học sinh trong công tác chính sách ứng dụng nơi mà khái niệm lý thuyết có thể được áp dụng trong thực tế. Thực hiện đầy đủ các thành phần thực hành của một năm MAPP, sinh viên có thể lựa chọn để tham gia vào một phòng thí nghiệm chính sách hoặc hoàn thành một tập.

Yêu cầu chương trình

Một sinh viên năm MAPP được yêu cầu phải hoàn thành 40 tín chỉ CEU (34 tín chỉ của khóa học bắt buộc và tự chọn + 6 tín chỉ luận án). Vào cuối của các từ ngữ giảng dạy, một sinh viên năm MAPP sẽ viết một luận án nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên, những người sẽ phục vụ như là Giám sát viên luận án. Các chương trình MAPP một năm cũng có một phần thực hành bắt buộc mà có thể được thực hiện thông qua một tập hoặc tham gia vào một thí nghiệm Policy. Học sinh phải làm một hay khác.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2016

Giới thiệu về trường

Central European University's School of Public Policy is a global institution with students from almost 50 countries. It offers academic programs that support students to develop the skills they will ... Đọc thêm

Central European University's School of Public Policy is a global institution with students from almost 50 countries. It offers academic programs that support students to develop the skills they will need to identify, define, and address compelling and emerging public policy problems. Đọc ít hơn