Chương trình sau đại học trong nghiên cứu châu Phi nhằm thúc đẩy tư duy phê phán giữa các học sinh và trang bị cho họ với các nguồn lực, công cụ và phương pháp để tăng cường sự hiểu biết và đánh giá cao về các vấn đề thích hợp với nền văn hóa châu Phi và các xã hội và phát triển của họ, và để có thể bắt đầu và tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu châu Phi.

Tất cả học sinh được nhận vào cơ sở MA và những người nổi trội trong các môn học năm đầu tiên tiếp tục như M.Phil sinh viên.

MA và M.Phil sinh viên cung cấp các khóa học tương tự với ngoại lệ của Hội thảo II (AFST 650) mà được cung cấp bởi các sinh viên M.Phil trong năm thứ hai.

Thạc sĩ nghiên cứu châu Phi

  • Công Tác
  • Hội thảo
  • Luận án

Tổng số tín chỉ tối thiểu cần thiết - 40

M.PHIL trong nghiên cứu châu Phi

  • Công Tác
  • Hội thảo tôi
  • Hội thảo II
  • Luận án

Tổng số tín chỉ tối thiểu cần thiết - 61

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại University of Ghana »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date