58881_Skjermbilde2017-10-22kl.18.12.59.png

Chương trình cung cấp cho bạn những lý thuyết và kỹ năng mới nhất trong khu vực nghiên cứu. Bạn sẽ có cơ hội để hiểu các quy trình toàn cầu hóa của nền kinh tế toàn cầu, có được các kỹ thuật tiên tiến về tài chính và quản lý rủi ro cũng như để tìm hiểu các chức năng kinh tế. MA Kinh tế toàn cầu là một trong những chương trình giáo dục có uy tín nhất tại Đại học Synergy. Các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và quản lý rủi ro cùng với chức năng kinh tế và sự phát triển ở một số quốc gia và khu vực và các kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và tiếp thị quốc tế.

59125_MAGlobal.JPG

CHI TIẾT CHI TIẾT

Thời lượng: 2 năm (4 học kỳ)

Cách thức giao hàng: Ba lần một tuần, các ngày trong tuần (buổi tối)

Tiêu chuẩn nhập học

Các yêu cầu nhập học tối thiểu cho việc nhập học tại Đại học Synergy Dubai Campus phụ thuộc vào loại chương trình học trung học mà bạn theo sau. Các yêu cầu tối thiểu dựa trên các hệ thống phổ thông phổ biến nhất được nêu ra dưới đây:

  • Bằng cử nhân hoặc tương đương;
  • Tiếng Anh Thành thạo (IELTS / TOEFL hoặc phỏng vấn với Admission Manager).

58877_58761_ecom.jpg

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại Synergy University Dubai »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian