Ma bằng văn bản sáng tạo

Chung

Chương trình mô tả

ma bằng văn bản sáng tạo

Thạc sĩ Viết Sáng tạo tại Đại học Wits là một Thạc sỹ hai năm được đánh giá cao, trong đó sinh viên hoàn thành một dự án sáng tạo đầy đủ và một bài luận phản chiếu kèm theo. Chương trình được đặt tại Trường Văn học, Ngôn ngữ và Truyền thông nhưng lại có sự cộng tác đa ngành với các giảng viên và giám sát của một số trường thuộc Khoa Nhân văn. Các nhà văn và nhà xuất bản được mời tham dự hội thảo hoặc tham gia giảng dạy trong chương trình, tạo cho sinh viên những lợi ích từ kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn của họ. Khóa học chuyên sâu này kết hợp các buổi hội thảo với sự giám sát riêng tư để sinh viên nhận được phản hồi sâu rộng về công việc của họ: từ những người bạn cùng lớp, giám sát viên của họ và những người giám sát khác trong chương trình.

THỜI GIAN

Bán thời gian trong hai năm, theo nghiên cứu

Lợi ích của chương trình

Chương trình cung cấp cho sinh viên thông tin phản hồi chuyên sâu thông qua sự kết hợp của các cuộc hội thảo và giám sát một trong-một.

Khoá học được giảng dạy bởi các nhà văn có uy tín và xuất bản, bao gồm Ivan Vladislavić, Bronwyn Law-Viljoen và Phillippa Yaa de Villiers.

Chương trình khuyến khích phê bình mạnh mẽ trong một không gian hội thảo tập thể.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp của chương trình đã tiếp tục xuất bản với các nhà xuất bản địa phương và quốc tế đáng kính.

Tiêu chí tuyển sinh / Điều kiện nhập học

Bằng cử nhân danh dự về nghiên cứu văn học, báo chí hoặc kịch là điều kiện tiên quyết để đăng ký vào chương trình Thạc Sĩ Viết Sáng Tác. Đôi khi một ứng cử viên mà không có mức độ như vậy có thể, theo quyết định của điều phối viên khóa học, được nhận vào MA trên cơ sở danh mục đầu tư nộp của họ hoặc một lịch sử xuất bản rộng rãi. Các ứng cử viên có thể được mời phỏng vấn trong quá trình đăng ký.

Sinh viên phải bắt đầu các ứng dụng bằng cách gửi một danh mục viết sáng tạo 50 trang cho quản trị viên chương trình. Chỉ khi được cung cấp chỗ ở trong chương trình, một ứng cử viên sẽ được chấp nhận vào trường.

Tùy chọn sự nghiệp / Cơ hội

Cựu sinh viên có thể tiếp tục sự nghiệp bằng các bài viết sáng tạo, báo chí, quảng cáo, và phim ảnh và truyền hình.

Chương trình giảng dạy Outline / Modules dạy

Hai năm MA bằng nghiên cứu; Xưởng viết hai tuần trong suốt thời gian cấp bằng.

Ngày đóng cửa

Thời hạn nộp hồ sơ là 15 tháng 9.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2017

Giới thiệu về trường

Wits is strategically located in Johannesburg, a world class city, with countless opportunities for students and staff to engage with and present solutions that will contribute to our country's knowle ... Đọc thêm

Wits is strategically located in Johannesburg, a world class city, with countless opportunities for students and staff to engage with and present solutions that will contribute to our country's knowledge-base and build our future. With its more than 130 000 graduates in its 91-year history, Wits has made and will continue to make its mark nationally and internationally. Đọc ít hơn