MASTERSTUDIES

So sánh Các Chương trình MSc Bán thời gian về Bảo mật ở châu Âu 2020/2021

Thạc sĩ Khoa học (MSc): Các chương trình nghiên cứu sau đại học cho những người gần đây đã hoàn thành chương trình đại học của họ và muốn nâng cao kiến ​​thức của họ trên một mức độ sâu sắc và khoa học hơn.

Có hơn bốn ngàn các tổ chức giáo dục đại học ở châu Âu, từ các tổ chức nghiên cứu hàng đầu để nhỏ, các trường đại học giảng dạy tập trung vào. Chính châu Âu không phải là khác nhiều so với các châu lục khác, đạt từ vòng Bắc Cực đến bờ biển của châu Phi.

Liên hệ các trường Đại học về Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên Bán thời gian về Bảo mật Tốt nhất ở châu Âu 2020/2021

3 Kết quả trong Bảo mật, Châu Âu Filter

Thạc sĩ Quốc phòng và An ninh (Kỹ thuật)

Cranfield University
MSc
<
Bán thời gian
<
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến

Chương trình Quốc phòng và An ninh cung cấp các luồng ba độ để cung cấp giáo dục linh hoạt, pha trộn phù hợp cho một loạt người học tham gia vào môi trường an ninh và quốc phò ...

Đọc thêm

Chương trình Thạc sĩ về An ninh và Quản lý An toàn - Quản lý và Kỹ thuật An toàn

Tampere University
MSc
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên chuyên ngành Quản lý An toàn và Kỹ thuật phát triển chuyên môn về quản lý rủi ro an toàn, sức khỏe và môi trường cũng như quản lý rủi ro doanh nghiệp liên quan đến s ...

Đọc thêm

Chương trình Thạc sĩ về An ninh và Quản lý An toàn - Quản trị An ninh

Tampere University
MSc
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Môi trường an ninh và an toàn phức tạp và thay đổi nhanh chóng, tiến bộ công nghệ liên tục và các nhu cầu mới liên quan đến quản lý rủi ro doanh nghiệp, an toàn lao động và bả ...

Đọc thêm