So sánh Các Chương trình MSc Bán thời gian về Bảo mật 2020

Một Thạc sĩ Khoa học, hoặc bằng Thạc sĩ Khoa học là một bằng cấp học thuật cung cấp bởi các trường đại học ở nhiều quốc gia. Một Thạc sĩ Khoa học là một lựa chọn phổ biến sau khi hoàn thành bằng cử nhân.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên Bán thời gian về Bảo mật 2020

Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này: 
Mercyhurst University
Erie, Hoa Kỳ

Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên nền tảng giáo dục cần thiết để thành công như các nhà phân tích tình báo trong các cơ quan an ninh quốc gia liên bang, nhà thầu quốc phòng ... +

Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên nền tảng giáo dục cần thiết để thành công như các nhà phân tích tình báo trong các cơ quan an ninh quốc gia liên bang, nhà thầu quốc phòng tư nhân, cơ quan thực thi pháp luật, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ. Chương trình sau đại học này có thể so sánh với thạc sĩ trong các chương trình nghiên cứu bảo mật tại các trường đại học khác. -
MSc
Toàn thời gian
2 năm
Anh
Tháng 9 2020
Khuôn viên trường
 
Cranfield University
Cranfield, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chương trình Quốc phòng và An ninh cung cấp các luồng ba độ để cung cấp giáo dục linh hoạt, pha trộn phù hợp cho một loạt người học tham gia vào môi trường an ninh và quốc phò ... +

Chương trình Quốc phòng và An ninh cung cấp các luồng ba độ để cung cấp giáo dục linh hoạt, pha trộn phù hợp cho một loạt người học tham gia vào môi trường an ninh và quốc phòng phức tạp, phát triển. -
MSc
Bán thời gian
3 năm
Anh
Khuôn viên trường
Trực tuyến
 
Tampere University
Tampere, Phần Lan

Sinh viên chuyên ngành Quản lý An toàn và Kỹ thuật phát triển chuyên môn về quản lý rủi ro an toàn, sức khỏe và môi trường cũng như quản lý rủi ro doanh nghiệp liên quan đến s ... +

Sinh viên chuyên ngành Quản lý An toàn và Kỹ thuật phát triển chuyên môn về quản lý rủi ro an toàn, sức khỏe và môi trường cũng như quản lý rủi ro doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, sản phẩm và dịch vụ và sử dụng các công cụ tiêu biểu cho an toàn và quản lý rủi ro và kỹ thuật. -
MSc
Toàn thời gian
2 năm
Anh
Khuôn viên trường
 
Tampere University
Tampere, Phần Lan

Môi trường an ninh và an toàn phức tạp và thay đổi nhanh chóng, tiến bộ công nghệ liên tục và các nhu cầu mới liên quan đến quản lý rủi ro doanh nghiệp, an toàn lao động và bả ... +

Môi trường an ninh và an toàn phức tạp và thay đổi nhanh chóng, tiến bộ công nghệ liên tục và các nhu cầu mới liên quan đến quản lý rủi ro doanh nghiệp, an toàn lao động và bảo vệ công dân kêu gọi giáo dục liên ngành đổi mới và định hướng trong tương lai trong lĩnh vực quản lý an ninh và an toàn. Sinh viên chuyên ngành Quản trị An ninh phát triển chuyên môn về quản trị, lãnh đạo và quản lý an ninh, trong xã hội và cộng đồng, trong môi trường an ninh quốc tế, quốc gia và địa phương, trong các tổ chức công cộng và khu vực tự nguyện. -
MSc
Toàn thời gian
2 năm
Anh
Khuôn viên trường