MS trong Sinh học

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Transforming the world through science In the College of Science, we are committed to a shared purpose: To build a better world through scientific discovery. That’s why we go out there. Seeking answer ... Đọc thêm

Transforming the world through science In the College of Science, we are committed to a shared purpose: To build a better world through scientific discovery. That’s why we go out there. Seeking answers to how life and the universe work. Pursuing curiosity-driven research wherever the questions lead. Inspiring solutions to society’s great challenges—climate change, animal and human health, data science, and sustainable materials. Serving Oregon, the nation, and the world. Đọc ít hơn