MPhil trong Toán học

Chung

Chương trình mô tả

mathematics

Tham gia vào Bộ như một đại học chắc chắn là một động thái tốt. Bộ duy trì nghiên cứu mạnh mẽ về cả toán học thuần túy và được áp dụng alt = "toán học, cũng như lõi truyền thống của khoa Toán học . Điều khác biệt của chúng tôi là nghiên cứu mạnh mẽ về cơ học chất lỏng, tính toán khoa học và thống kê.

Chất lượng nghiên cứu ở cấp sau đại học được phản ánh trong những thành tựu học thuật của các giảng viên, nhiều người trong số họ được công nhận là cơ quan lãnh đạo trong lĩnh vực của họ. Các chương trình nghiên cứu thường liên quan đến sự hợp tác với các học giả ở cấp độ quốc tế, đặc biệt là ở các trường đại học châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Quốc. Các học giả nổi tiếng cũng tham gia vào các hội thảo và hội nghị thường xuyên của Bộ. Các giảng viên bao gồm một số nhóm: Toán học thuần túy, Toán học ứng dụng, Xác suất và Thống kê.

Toán học thấm nhuần hầu như mọi ngành khoa học và công nghệ. Chúng tôi tin rằng phương pháp tiếp cận toàn diện của chúng tôi cho phép tương tác cảm hứng giữa các giảng viên khác nhau và giúp tạo ra các công cụ toán học mới để đáp ứng những thách thức khoa học và công nghệ mà chúng ta đang phải đối mặt.

Chương trình MPhil tìm cách tăng cường nền tảng chung của học sinh trong alt = "toán học và khoa học toán học và để cho học sinh tiếp cận với môi trường và phạm vi nghiên cứu toán học. Yêu cầu và bảo vệ thành công luận án dựa trên nghiên cứu ban đầu là bắt buộc.

HKUST" src="//cdn04.masterstudies.com/element_db/46/46998_IMG_4229.jpg" alt="HKUST" />

Nghiên cứu Foci

Đại số và Lý thuyết số

Lý thuyết của các nhóm Lie, đại số Lie và đại diện của họ đóng một vai trò quan trọng trong nhiều phát triển gần đây trong toán học và trong sự tương tác của toán học với vật lý. Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm lý thuyết biểu diễn của các nhóm tái sinh, đại số Kac-Moody, các nhóm lượng tử và lý thuyết trường phù hợp. Lý thuyết số có một lịch sử lâu dài và phân biệt, và các khái niệm và vấn đề liên quan đến lý thuyết này là công cụ trong nền tảng của một phần lớn toán học. Lý thuyết số đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, như được chứng minh bằng chứng minh của Định lý cuối cùng của Fermat. Nghiên cứu của chúng tôi chuyên về các hình thức automorphic.

Phân tích và phương trình vi phân

Việc phân tích các chức năng thực và phức tạp đóng một vai trò cơ bản trong toán học. Đây là một chủ đề cổ điển nhưng vẫn sôi nổi có nhiều ứng dụng. Phương trình vi phân được sử dụng để mô tả nhiều vấn đề khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Nghiên cứu lý thuyết và số học của các phương trình như vậy là rất quan trọng trong việc hiểu và giải quyết các vấn đề. Các lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi bao gồm phân tích phức tạp, tiệm cận tiệm cận, phân tích chức năng, phương trình phi tuyến, và hệ thống động học, và hệ thống tích hợp.

Hình học và cấu trúc liên kết

Hình học và cấu trúc liên kết cung cấp một ngôn ngữ thiết yếu mô tả tất cả các loại cấu trúc trong thiên nhiên. Chủ đề này đã được làm giàu rất nhiều bởi sự tương tác chặt chẽ với các lĩnh vực toán học khác và với các lĩnh vực khoa học như vật lý, thiên văn học và cơ học. Kết quả đã dẫn đến những tiến bộ lớn trong chủ đề, như được nêu bật bằng chứng minh của giả thuyết Poincaré. Các khu vực nghiên cứu hoạt động trong Bộ bao gồm hình học đại số, hình học vi phân, cấu trúc liên kết chiều thấp, cấu trúc liên kết equivariant, cấu trúc liên kết tổ hợp và cấu trúc hình học trong vật lý toán học.

Phân tích Số

Trọng tâm là phát triển các thuật toán nâng cao và các chương trình tính toán hiệu quả. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại bao gồm các thuật toán song song, tính toán mạng không đồng nhất, lý thuyết đồ thị, xử lý ảnh, động lực học tính toán, các vấn đề số, phương pháp lưới thích ứng, mô phỏng dòng chảy hiếm hoi.

Khoa học được áp dụng

Các ứng dụng của toán học cho các lĩnh vực khoa học liên ngành bao gồm khoa học vật liệu, mô hình đa nguyên, luồng đa luồng, di truyền học tiến hóa, khoa học môi trường, dự đoán thời tiết số, mô hình đại dương và ven biển, vật lý thiên văn và khoa học vũ trụ.

Xác suất và Thống kê

Thống kê, khoa học về thu thập, phân tích, diễn giải và trình bày dữ liệu, là một công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực học thuật cũng như cho doanh nghiệp, chính phủ, y học và công nghiệp. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện theo bốn loại. Dòng thời gian và dữ liệu phụ thuộc: suy luận từ nonstationarity, phi tuyến, hành vi bộ nhớ dài và các mô hình thời gian liên tục. Resampling Methodology: block bootstrap, bootstrap cho dữ liệu bị kiểm duyệt, và Edgeworth và gần đúng. Stochastic Processes và Stochastic Analysis: quá trình lọc, khuếch tán và Markov, và xấp xỉ ngẫu nhiên và kiểm soát. Phân tích sự sống còn: chức năng sống sót và sai số trong các biến cho các mô hình tuyến tính chung. Nghiên cứu hiện tại xác suất bao gồm lý thuyết giới hạn.

Toán học tài chính

Đây là một trong những lĩnh vực nghiên cứu phát triển nhanh nhất trong toán học ứng dụng. Các ngân hàng quốc tế và các công ty tài chính trên khắp thế giới đang tuyển dụng các tiến sĩ khoa học, những người có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích và số học tiên tiến để định giá các dẫn xuất tài chính và quản lý rủi ro danh mục đầu tư. Xu hướng này đã được đẩy mạnh trong những năm gần đây trên nhiều mặt trận, thúc đẩy cả bởi những tiến bộ lý thuyết đáng kể cũng như nhu cầu thiết thực trong ngành để phát triển các phương pháp hiệu quả để định giá và bảo vệ các công cụ tài chính ngày càng phức tạp. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện tại bao gồm các mô hình định giá cho các lựa chọn kỳ lạ, phát triển các thuật toán định giá cho các dẫn xuất tài chính phức tạp, các dẫn xuất tín dụng, quản lý rủi ro, phân tích ngẫu nhiên lãi suất và các mô hình liên quan.

students

Thông tin chương trình cho 2020/21 hiện đã sẵn sàng tại

Yêu cầu nhập học

tôi. Yêu cầu nhập học chung

Các ứng viên muốn nhận vào bằng thạc sĩ cần phải có:

  • có được bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận, hoặc bằng cấp tương đương được phê duyệt.

ii. Yêu cầu nhập học Anh ngữ

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về Anh ngữ với một trong những trình độ thành thạo sau đây *:

  • TOEFL-iBT 80 #
  • TOEFL-pBT 550
  • Bài kiểm tra TOEFL-Revised Paper-60 (tổng số điểm cho các phần Đọc, Nghe và Viết)
  • IELTS (Học phần) Điểm tổng thể: 6.5 và Tất cả các điểm phụ: 5.5

* Nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn là tiếng Anh, và bằng cấp cử nhân hoặc bằng cấp tương đương của bạn đã được trao cho một tổ chức nơi mà phương tiện giảng dạy là tiếng Anh, bạn sẽ được miễn không hoàn thành các yêu cầu tiếng Anh nêu trên.

# đề cập đến tổng số điểm trong một lần thử

Hạn chót nộp đơn

Vui lòng tham khảo trước

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Situated at the heart of Asia, the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) is a young and distinguished research university in Hong Kong. Ranked No. 30 in the World in the QS World Univ ... Đọc thêm

Situated at the heart of Asia, the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) is a young and distinguished research university in Hong Kong. Ranked No. 30 in the World in the QS World University Rankings (2018), HKUST offers a wide selection of research postgraduate studies in Science, Engineering, Business and Management, Humanities and Social Science, Environmental Studies, and Public Policy leading to the Master of Philosophy (MPhil) and the Doctor of Philosophy (PhD) degrees. All programmes are taught in English. Đọc ít hơn