Read the Official Description

Khoa Khoa học Đời sống cung cấp các chương trình sau đại học nghiêm túc và cơ hội nghiên cứu trong một loạt các lĩnh vực tiên tiến trong lĩnh vực này, đặc biệt là khoa học thần kinh, sinh học cấu trúc, tế bào và sinh học phát triển, sinh học biển và môi trường và công nghệ sinh học.

Chúng tôi cố gắng cung cấp một môi trường đầy cảm hứng cho việc học tập của học sinh và để giải quyết những thách thức của khoa học đời sống hiện đại.

Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì và ban hành một chương trình học thuật có uy tín trong khoa học đời sống bằng cách đạt được sự xuất sắc trong nghiên cứu và giáo dục, và bằng cách đóng góp đáng kể vào những đổi mới công nghệ sinh học trong các đấu trường khu vực và quốc tế.

Chương trình MPhil cung cấp đào tạo nghiên cứu trong các lĩnh vực chính của khoa học đời sống. Nó cho phép sinh viên có được kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho nghiên cứu. Nộp và bảo vệ thành công của một luận án dựa trên nghiên cứu ban đầu được yêu cầu.


Nghiên cứu Foci

Nghiên cứu và phát triển trong Khoa Khoa học Đời sống nhấn mạnh các lĩnh vực sau:

 • Quy định và báo hiệu di động,
 • Sinh học ung thư,
 • Sinh học phát triển,
 • Phân tử và tế bào thần kinh,
 • Cấu trúc và chức năng phân tử,
 • Khoa học biển và môi trường,
 • Công nghệ sinh học và hóa sinh dược liệu.

Yêu cầu nhập học

tôi. Yêu cầu nhập học chung

Các ứng viên muốn nhận vào bằng thạc sĩ cần phải có:

 • có bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận, hoặc bằng cấp tương đương được chấp thuận;

ii. Yêu cầu nhập học Anh ngữ

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về Tiếng Anh với một trong những thành tựu đạt được sau đây *:

 • TOEFL-iBT 80
 • TOEFL-PBT 550
 • Bài thi 60 Bài thi TOEFL đã được sửa lại (tổng số điểm cho các phần Đọc, Nghe và Viết)
 • IELTS (Học phần) Điểm tổng thể: 6.5

* Nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn là tiếng Anh, và bằng cấp cử nhân hoặc bằng cấp tương đương của bạn đã được trao cho một tổ chức nơi mà phương tiện giảng dạy là tiếng Anh, bạn sẽ được miễn không hoàn thành các yêu cầu tiếng Anh nêu trên.


Hạn chót nộp đơn

Vui lòng tham khảo http://pg.ust.hk/programs (“Ứng dụng”) để biết chi tiết.

Program taught in:
Anh

See 29 more programs offered by The Hong Kong University of Science and Technology »

Last updated February 5, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
42,100 HKD
mỗi năm
Deadline
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Start Date
Tháng 1 2020
Application deadline
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
End Date

Tháng 1 2020

Location
Application deadline
Trường liên hệ
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
End Date