MNM (Master of Naturopathy in Mission)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

a University that brings up ministers who meet the requirements of the Korean church on the basis of evangelical theology and through a high degree of education. a University that brings up true bel ... Đọc thêm

a University that brings up ministers who meet the requirements of the Korean church on the basis of evangelical theology and through a high degree of education. a University that brings up true believers who will serve their country and church on the basis of the true Christian value and through their faithful life. a University that brings up specialists equipped with the sense of creativity and criticism based on their faith. a University that brings up men and women of high culture and intellect through constant and proper research over a variety of sciences. a University that brings up citizens of the world who understand a variety of cultural features and serve the world community in the age of globalization. Đọc ít hơn
Gwangju-si
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.