MLA | Thạc sĩ kiến trúc cảnh quan

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Rhode Island School of Design is a private, nonprofit college founded in Providence, RI in 1877—making it one of the first art and design schools in the US. Approximately 2,500 students from around th ... Đọc thêm

Rhode Island School of Design is a private, nonprofit college founded in Providence, RI in 1877—making it one of the first art and design schools in the US. Approximately 2,500 students from around the world are engaged in liberal arts studies and rigorous, studio-based learning at RISD (pronounced “RIZ-dee”), where they earn bachelor’s or master’s degrees in 21 majors. Each year more than 5,800 children and adults also access our specialized studio facilities through RISD|CE courses. Đọc ít hơn
Providence
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.