MBA về Quản lý: Con người và Lãnh đạo

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Strong Business School (formerly Escola Superior de Administração e Gestão or ESAGS) was created in 2000 with the mission of preparing intellectual capital for companies and the business market. T ... Đọc thêm

The Strong Business School (formerly Escola Superior de Administração e Gestão or ESAGS) was created in 2000 with the mission of preparing intellectual capital for companies and the business market. The college offers degrees in Administration, Law, Economics, Accounting, and Advertising, and Advertising, in addition, to LIVE degrees in Financial Management and Human Resource Management. Due to the commitment to quality, the Administration course achieved a maximum score in ENADE (5) in all participants, a maximum score in IGC, which placed Strong Business School in the first place among the Administration faculties of the state of São Paulo in the year from 2014. In addition, the Economics course also achieved the highest score at ENADE (5), becoming the best Economics course in the State of São Paulo and the second-best in Brazil. Đọc ít hơn
Jardim São Paulo
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.