MASTER TRONG LOGISTICS INTEGRAL

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

A look at an institution that has grown with the Region in search of the integral formation of its youth. More than five decades in the face of research, educational processes, technology, culture, ar ... Đọc thêm

A look at an institution that has grown with the Region in search of the integral formation of its youth. More than five decades in the face of research, educational processes, technology, culture, arts, and sports. With more than five decades of existence, the Autonomous University of the Caribbean has been the preferred one by the students of the Region. Thinking of them, their well-being and the strengthening of academic, research, technical, artistic, and sports conditions, this center for higher studies has been divided into various units, all of them, at the service of our students, of the community in general. , the region and the country. Đọc ít hơn