Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội ở Rennes Pháp

Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Hàng đầu ở Rennes Pháp 2018

Thạc sĩ

Chương trình với tiêu đề "Thạc sĩ Nghệ thuật " truyền thống bao gồm nghệ thuật tự do môn học như triết học, lịch sử, hay văn học. Bậc thầy của nghệ thuật là những chương trình sau đại học có thể được thực hiện sau khi một mức độ kiếm được trong một chương trình văn bằng đại học (cử nhân). Bậc thầy của chương trình nghệ thuật có tên "MA ", "Thạc sĩ Nghệ thuật " hoặc "MA ".

Pháp, chính thức Cộng hòa Pháp, là một nước cộng hòa bán tổng thống đơn nhất nằm chủ yếu ở Tây Âu, với một số khu vực và vùng lãnh thổ.

Nằm về phía đông của thành phố Brittany ở phía tây bắc nước Pháp là Rennes, là thủ phủ của vùng Brittany. Nó đã được khoảng từ kỷ nguyên La Mã. Rennes là nhà của hơn 200.000 người.Thành phố có hai trường đại học chính cụ thể là Đại học de Rennes 1 và Đại học Rennes 2

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội ở Rennes ở Pháp 2018

Đọc nhiều hơn

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Kinh Doanh Quốc Tế (maib)

Rennes School of Business
Tại trường Toàn thời gian 16 tháng September 2018 Pháp Rennes

MA trong kinh doanh quốc tế nhằm cung cấp cho sinh viên đang nắm giữ một mức độ đầu tiên trong nghiên cứu kinh doanh với một nền tảng vững chắc trong các yếu tố cơ bản của kinh doanh quốc tế. [+]

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế MAIB

MA trong kinh doanh quốc tế (MAIB) nhằm cung cấp cho sinh viên đang nắm giữ một mức độ đầu tiên trong nghiên cứu kinh doanh, hoặc một chủ đề chặt chẽ liên quan, với một nền tảng vững chắc trong các yếu tố cơ bản của kinh doanh quốc tế, đặc biệt là sự phát triển của một chiến lược quốc tế trong vòng một đa văn hóa bối cảnh.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Các khóa học:

Nâng cao B để quản lý B Tài chính doanh nghiệp tiên tiến Kế toán quản trị tiên tiến và thay đổi Chủ đề Advanced Tài chính Chủ đề Advanced trong Hồi giáo và Micro-Tài chính So sánh kế toán quốc tế Công ty truyền thông & Quản trị Doanh nghiệp Thiết kế của công ty Quan hệ công chúng của công ty trong một bối cảnh quốc tế Xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm-Semester2 kinh nghiệm quản lý khách hàng Thiết kế & Sản phẩm mới ERP (Enterprise Resource Planning) Kiểm toán bên ngoài Kỹ thuật và Thương mại Tài chính Chiến lược và hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại Từ lúc khởi động đến bảng liệt kê Nguồn nhân lực trong hoạt động dịch vụ Luật quốc tế & Eu Business kinh doanh quốc tế Hành vi tiêu dùng quốc tế Tài chính quốc tế báo cáo tài chính quốc tế Truyền thông tiếp thị quốc tế và... [-]