Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội ở Pays de la Loire Pháp

Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Hàng đầu ở Pays de la Loire Pháp 2018

Thạc sĩ

Thạc sĩ Khoa học Xã hội hay MA là bằng cao học thường được trao sau khi sinh viên hoàn thành chương trình học sau đại học về mỹ thuật, nhân văn, khoa học xã hội hoặc một chuyên ngành tương tự khác. Các chương trình này thường kéo dài từ một tới hai năm.

Pháp cung cấp một hệ thống giáo dục đại học tuyệt vời cho không chỉ người dân mà còn là người nước ngoài. Văn hóa năng động của đất nước 's thu hút sinh viên nước ngoài và những người quan tâm trong việc theo đuổi các khóa học quốc tế. Pháp có truyền thống đổi mới khoa học và công nghệ. Điều này đảm bảo rằng các học giả sử dụng hoàn toàn sáng tạo của họ.

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội ở Pays de la Loire ở Pháp 2018

Đọc nhiều hơn

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Kinh Doanh Quốc Tế (maib)

Rennes School of Business
Tại trường Toàn thời gian 16 tháng September 2018 Pháp Rennes

MA trong kinh doanh quốc tế nhằm cung cấp cho sinh viên đang nắm giữ một mức độ đầu tiên trong nghiên cứu kinh doanh với một nền tảng vững chắc trong các yếu tố cơ bản của kinh doanh quốc tế. [+]

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế MAIB

MA trong kinh doanh quốc tế (MAIB) nhằm cung cấp cho sinh viên đang nắm giữ một mức độ đầu tiên trong nghiên cứu kinh doanh, hoặc một chủ đề chặt chẽ liên quan, với một nền tảng vững chắc trong các yếu tố cơ bản của kinh doanh quốc tế, đặc biệt là sự phát triển của một chiến lược quốc tế trong vòng một đa văn hóa bối cảnh.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh

Các khóa học:

Nâng cao B để quản lý B Tài chính doanh nghiệp tiên tiến Kế toán quản trị tiên tiến và thay đổi Chủ đề Advanced Tài chính Chủ đề Advanced trong Hồi giáo và Micro-Tài chính So sánh kế toán quốc tế Công ty truyền thông & Quản trị Doanh nghiệp Thiết kế của công ty Quan hệ công chúng của công ty trong một bối cảnh quốc tế Xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm-Semester2 kinh nghiệm quản lý khách hàng Thiết kế & Sản phẩm mới ERP (Enterprise Resource Planning) Kiểm toán bên ngoài Kỹ thuật và Thương mại Tài chính Chiến lược và hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại Từ lúc khởi động đến bảng liệt kê Nguồn nhân lực trong hoạt động dịch vụ Luật quốc tế & Eu Business kinh doanh quốc tế Hành vi tiêu dùng quốc tế Tài chính quốc tế báo cáo tài chính quốc tế Truyền thông tiếp thị quốc tế và... [-]