Trang 2 của 2, So sánh 17 Các Chương trình MA về Nhân chủng học

MA 16-17 (/17). Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh 17 Các Chương trình MA về Nhân chủng học 2020
Các lựa chọn khác trong lĩnh vực đào tạo này: 
SOAS University of London
London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Chương trình Nhân chủng học Y khoa MA của chúng tôi đặc biệt không chỉ ở cách tiếp cận so sánh và tập trung vào các vấn đề sức khỏe liên quan đến cái gọi là Toàn cầu Nam, mà c ... +

Chương trình Nhân chủng học Y khoa MA của chúng tôi đặc biệt không chỉ ở cách tiếp cận so sánh và tập trung vào các vấn đề sức khỏe liên quan đến cái gọi là Toàn cầu Nam, mà còn được thông báo bởi các quan điểm lâm sàng, STS, cũng như nhân học. Nó cung cấp một giới thiệu về thực tiễn và quan điểm của nhân học y tế bằng cách đưa ra một phân tích bối cảnh lịch sử cũng như các phê bình về các giả định cụ thể trong các nền văn hóa y sinh. -
MA
Toàn thời gian
Bán thời gian
2 năm
Anh
28 Tháng 9 2020
30 Tháng 6 2020
Khuôn viên trường
 
SOAS University of London
London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Thạc sĩ về Nghiên cứu Di cư và Di cư của chúng tôi là một văn bằng rộng rãi dành cho sinh viên muốn được đào tạo nghiên cứu về Di cư, và Diaspora, cũng như Nghiên cứu Nhân đạo ... +

Thạc sĩ về Nghiên cứu Di cư và Di cư của chúng tôi là một văn bằng rộng rãi dành cho sinh viên muốn được đào tạo nghiên cứu về Di cư, và Diaspora, cũng như Nghiên cứu Nhân đạo và Tị nạn, bao gồm một ngôn ngữ có liên quan như một phần của chuyên ngành. -
MA
Toàn thời gian
Bán thời gian
Anh
28 Tháng 9 2020
30 Tháng 6 2020
Khuôn viên trường