Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội tại Durban Cộng hòa Nam Phi

Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Hàng đầu tại Durban Cộng hòa Nam Phi 2018

Thạc sĩ

Chương trình với tiêu đề "Thạc sĩ Nghệ thuật " truyền thống bao gồm nghệ thuật tự do môn học như triết học, lịch sử, hay văn học. Bậc thầy của nghệ thuật là những chương trình sau đại học có thể được thực hiện sau khi một mức độ kiếm được trong một chương trình văn bằng đại học (cử nhân). Bậc thầy của chương trình nghệ thuật có tên "MA ", "Thạc sĩ Nghệ thuật " hoặc "MA ".

Một quốc gia nằm về phía Nam của châu Phi, Nam Phi, có một nền văn hóa phong phú mà bạn sẽ không bao giờ có đủ, trong khi du lịch hoặc học tập tại đây. Các ngôn ngữ ở đây bao gồm Afrikaner và tiếng Anh cũng như Hà Lan. Cuộc sống đại học của trường đại học lớn của Nam Phi, Đại học Johannesburg hoặc bất kỳ trường đại học khác sẽ được tâm thổi. Bạn sẽ yêu thích tương tác với Bantus đây và khí hậu nhiệt đới của khu vực.

Thành phố Durban là một trung tâm sản xuất và nằm ở tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi. Nó đã có hơn 20 trường tư thục, hơn 60 trường công lập, một số tổ chức thứ ba, và có khoảng 3,5 triệu người.

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội tại Durban ở Nam Phi 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về MA Thạc sĩ Cộng hòa Nam Phi Durban.  Hãy thử MA Cộng hòa Nam Phi thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây