Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội ở Saint-Jérôme Canada

Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Hàng đầu ở Saint-Jérôme Canada 2018

Thạc sĩ

Bằng thạc sĩ, thường được gọi là MA, là độ sau đại học kéo dài ít nhất một năm và đôi khi hai năm, họ được dạy độ bình thường đòi hỏi phải có một số nghiên cứu thực tế. MA là tên phổ biến nhất cho một bằng thạc sĩ và thường được sử dụng.

Người dân Canada rất quan trọng vào việc học, và đã phát triển một hệ thống giáo dục hạng nhất với tiêu chuẩn cao. Không chỉ Canada cung cấp một môi trường sạch sẽ an toàn, nhưng nó đã được luôn được xếp hạng là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới sống trong các điều khoản của chất lượng cuộc sống của Liên Hợp Quốc.

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội ở Saint-Jérôme ở Canada 2018

Đọc nhiều hơn

MA Trong Quản Lý Bền Vững Hệ Sinh Thái Rừng

Université Du Québec En Outaouais UQO
Tại trường Toàn thời gian September 2018 Canada Gatineau Saint-Jérôme

[..] Điều khiển đa ngành này là dành cho những ứng viên muốn trở thành chuyên gia có tay nghề cao trong việc quản lý bền vững hệ sinh thái rừng. [+]

Việc quản lý các hệ sinh thái rừng ở công nhân chuyên ngành có liên quan trong việc xác định, quản lý và giải quyết các vấn đề của các loại khác nhau để góp phần vào việc thực hiện phát triển rừng bền vững.

Họ cung cấp quản lý hệ sinh thái và quy hoạch rừng bền vững có tính đến, trong nguyên tắc và thực hành quản lý, nhiều nhu cầu của người sử dụng, nhu cầu của các nhóm lợi ích, mục tiêu và bảo vệ các hệ sinh thái rừng sử dụng đất .

Trong quan điểm này, điều khiển đa ngành này là dành cho những ứng viên muốn trở thành chuyên gia có tay nghề cao trong việc quản lý bền vững hệ sinh thái rừng. Nhờ phương pháp giảng dạy tích cực tích hợp sinh thái, kinh tế và xã hội học, sinh viên sẽ phát triển khả năng của họ để xác định, quản lý và giải quyết các vấn đề phức tạp.... [-]