Các Chương trình MA ở Belarus

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Hàng đầu ở Belarus 2019

Thạc sĩ

MA ngôn ngữ học ứng dụng là phổ biến nhất của một số thạc sĩ, hoặc MA như họ thường được biết đến, trong đó có một nồng độ cao về khoa học và tập trung ít hơn vào thực hành trong lớp học.

Belarus cung cấp giáo dục đại học tốt nhất đặc biệt là từ các mối quan hệ giảng viên, sinh viên nâng cao. Hệ thống giáo dục này không chỉ thu hút sinh viên của đất nước mà còn sinh viên quốc tế. Cả nước có 15 trường đại học với các trường đại học của Belarus là trường đại học hàng đầu trong nước.

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Tốt nhất ở Belarus 2019

Đọc nhiều hơn