Các Chương trình MA ở Belarus

Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Hàng đầu ở Belarus 2018/2019

Thạc sĩ

MA ngôn ngữ học ứng dụng là phổ biến nhất của một số thạc sĩ, hoặc MA như họ thường được biết đến, trong đó có một nồng độ cao về khoa học và tập trung ít hơn vào thực hành trong lớp học.

Trong Belarus, giáo dục đại học là mức cao nhất của giáo dục theo đuổi học tập. Nó cũng có thêm một mức độ sau trung học, cung cấp đào tạo nghề khác có liên quan. Sau khi các văn bằng đại học, hệ thống giáo dục cung cấp cho bạn một cơ hội để tiếp tục giáo dục của bạn để mở rộng việc theo đuổi học tập của bạn đến mức bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Tốt nhất ở Belarus 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về MA Thạc sĩ Belarus.  Hãy thử Master Thạc sĩ thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây