Xem tất cả Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Hàng đầu ở Armenia 2020

Bằng MA hay Thạc sĩ Khoa học xã hội được trao cho các sinh viên hoàn thành chương trình học từ một tới hai năm về Lịch sử, tiếng Anh, hay các chủ đề mỹ thuật và nhân văn khác. Các chương trình MA thường kết hợp cả việc học trên lớp và tiến hành nghiên cứu.Giáo dục đại học ở Armenia có ba cấp độ cụ th… Đọc thêm

Bằng MA hay Thạc sĩ Khoa học xã hội được trao cho các sinh viên hoàn thành chương trình học từ một tới hai năm về Lịch sử, tiếng Anh, hay các chủ đề mỹ thuật và nhân văn khác. Các chương trình MA thường kết hợp cả việc học trên lớp và tiến hành nghiên cứu.

Giáo dục đại học ở Armenia có ba cấp độ cụ thể là giáo dục đại học được gọi là tú tài mà phải mất 4 năm, tiếp theo là nghiên cứu 2 năm trong quan tòa. Mức cuối cùng là học bổng sau đại học thường diễn ra trong vòng 3 năm trước khi tốt nghiệp.

Yêu cầu thông tin Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Tốt nhất ở Armenia 2020

Đọc ít hơn
American University of Armenia
Yerevan, Armenia

Chương trình được cam kết phát triển bền vững trong học tập xuất sắc và học bổng, yêu cầu miễn phí, lãnh đạo, tính toàn vẹn, và phục vụ xã hội. Cụ thể hơn, Bộ phấn đấu: ... +

Chương trình được cam kết phát triển bền vững trong học tập xuất sắc và học bổng, yêu cầu miễn phí, lãnh đạo, tính toàn vẹn, và phục vụ xã hội. Cụ thể hơn, Bộ phấn đấu: -
MA
Toàn thời gian
2 năm
Anh
Khuôn viên trường