MA TRẬN QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Viña del Mar University is a non-profit Private Law Corporation, created on November 21, 1988, which began its academic activity for the first time with the careers of Architecture, Commercial Eng ... Đọc thêm

The Viña del Mar University is a non-profit Private Law Corporation, created on November 21, 1988, which began its academic activity for the first time with the careers of Architecture, Commercial Engineering, Computer Civil Engineering, and Journalism. In 1991, the University accepted the Accreditation System established by the Constitutional Organic Law of Education (L.O.C.E.) that created the Higher Council of Education; and in 2000, said council granted the University institutional autonomy. Đọc ít hơn
Viña del Mar
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.