MA BẰNG NGHỆ THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU MIỀN BẮC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Alaska inspires learning, and advances and disseminates knowledge through teaching, research, and public service, emphasizing the North and its diverse peoples. The University of Ala ... Đọc thêm

The University of Alaska inspires learning, and advances and disseminates knowledge through teaching, research, and public service, emphasizing the North and its diverse peoples. The University of Alaska is a land-, sea- and space-grant system of higher education established in 1917. The UA system’s three universities (UAA, UAF, and UAS) are separately accredited institutions with 13 community campuses and extended learning centers across the state of Alaska. All three universities deliver extensive e-Learning instruction anywhere students are located. System-wide, more than 26,600 full- and part-time students are enrolled, studying among 500 unique degrees, certificate, or endorsement programs. Study areas include short-course workforce training, associate degrees, bachelor’s and master’s degrees, as well as doctorates. Explore the many programs and degrees that we offer on our campuses or via e-Learning. Đọc ít hơn