Mức độ chuyên nghiệp thạc sĩ trong hành vi tiêu dùng

Chung

Có sẵn 4 địa điểm

Chương trình mô tả

mục tiêu

Chương trình The Professional Thạc sĩ Hành vi tiêu dùng (MPCC) nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia có thể hiểu được vai trò của tiêu thụ và người tiêu dùng trong xã hội đương đại, nhấn mạnh nền tảng xã hội và văn hóa của họ để đóng góp vào sự tăng tính cạnh tranh của các tổ chức và cải thiện tập thể hạnh phúc.

Có hai mục tiêu cụ thể:

  • Phát triển kỹ năng trong việc giải thích, phân tích và đánh giá các quyết định tiêu dùng.
  • Đẩy mạnh liên kết dọc của kiến ​​thức về quan hệ tiếp thị / tiêu thụ để chuẩn bị các chuyên gia làm việc trong tiếp thị và tiêu thụ đến việc áp dụng các kiến ​​thức trong tình hình thị trường cũng như trong nghiên cứu.

khu vực tập trung: Hành vi người tiêu dùng

Hành vi tiêu dùng là một clipping của khu hành chính mà là có liên quan với các vấn đề phát sinh từ việc tiếp thị, đặc biệt là đối với người tiêu dùng với. Này bao gồm việc áp dụng các vấn đề khái niệm và phương pháp luận liên quan đến nghiên cứu người tiêu dùng,, xã hội, kinh tế, tác động vào chính trị và nhân khẩu học văn hóa trên tập quán tiêu dùng.

Fields nghiên cứu

Hành vi người tiêu dùng

Dòng này hoạt động điều tra các cá nhân, nhóm và tổ chức các cuộc biểu tình và tiêu thụ của họ để hiểu làm thế nào để lựa chọn, mua, sử dụng và loại bỏ hàng hóa, dịch vụ, ý tưởng và kinh nghiệm. Nó bao gồm các nghiên cứu về vai trò khác nhau mà các diễn viên có cũng như các khía cạnh xã hội của họ, kinh tế và chính trị.

thông tin thị trường

Nó liên quan đến nghiên cứu và nghiên cứu để hiểu cách thu thập thông tin, sử dụng và ứng dụng trong việc tìm hiểu cách thức cá nhân được thành lập khi người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ như một bối cảnh, cho phép những hiểu biết nâng vào tình huống mua và tiêu dùng.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

A ESPM nasceu em 1951, por meio de um projeto de Rodolfo Lima Martensen, atendendo a um convite de Pietro Maria Bardi, então diretor do Museu de Arte de São Paulo (Masp) – e apoiado por Assis Chateaub ... Đọc thêm

A ESPM nasceu em 1951, por meio de um projeto de Rodolfo Lima Martensen, atendendo a um convite de Pietro Maria Bardi, então diretor do Museu de Arte de São Paulo (Masp) – e apoiado por Assis Chateaubriand, presidente dos Diários Associados, na época o maior grupo de mídia do Brasil. Đọc ít hơn
Sao Paulo , Sao Paulo , Sao Paulo , Rio de Janeiro , Porto Alegre , Sao Paulo , Rio de Janeiro + 6 Hơn Ít hơn