Mức độ chuyên nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh

Chung

Chương trình mô tả

Các Thạc sĩ chuyên nghiệp Quản trị kinh doanh đã được tạo ra vào năm 2013 để thúc đẩy giáo dục phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý và trong các lĩnh vực có liên quan đến nó, ủng hộ sự phát triển của kiến ​​thức trong các lý thuyết và thực hành quản lý.

FIA Master Professional

Học sinh là diễn đàn để thảo luận các ý tưởng và các mối quan hệ xây dựng để thúc đẩy một môi trường kích thích phổ biến và trao đổi kiến ​​thức giữa các học viện và các tổ chức, để kiểm tra lý thuyết, tạo ra tri thức và phát triển các công cụ mà có cùng một lúc, hiệu quả sử dụng chức năng và thực tế trong bối cảnh quản lý cụ thể.

sinh viên hồ sơ cá nhân điển hình của Sư Phụ, bao gồm các nhà quản lý cấp quản lý, với ba năm kinh nghiệm tối thiểu trong quản lý của các tổ chức. Có trung bình 41 tuổi và 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp. Quy mô lớp học trung bình là 30 sinh viên chỉ với một mục nhập hàng năm.

GOAL

  • Khuyến khích phát triển nghề nghiệp liên tục của các sinh viên của mình;
  • Cung cấp một đào tạo trí tuệ vững chắc trong quản lý kinh doanh để duy trì hiệu quả hoạt động của khóa học sinh viên tốt nghiệp các chuyên gia trong các thực hành quản lý tốt nhất;
  • Đóng góp vào sự hình thành có thể thay đổi các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của quản lý kinh doanh;
  • Cung cấp một diễn đàn để thảo luận các ý tưởng và các mối quan hệ xây dựng;
  • Cung cấp một môi trường kích thích cho việc phổ biến, trao đổi kiến ​​thức giữa các học viện và các tổ chức;
  • lý thuyết thử nghiệm tạo ra tri thức và phát triển các công cụ mà có, đồng thời chức năng và thực tế sử dụng hiệu quả trong bối cảnh quản lý cụ thể;
  • Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và xã hội của Brazil.

CHƯƠNG TRÌNH

Các Thạc sĩ chuyên nghiệp được chia thành các ngành, tạo thành ba nhóm chức năng:

  • Instrumental - về việc đào tạo về phương pháp nghiên cứu;
  • năng lực cốt lõi - đó liên quan đến sự sâu sắc trong nghệ thuật của khóa học; và
  • Bổ sung - đó mở rộng diện tích năng lực cốt lõi.
maestrado_diagrama
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Launched in 1980, the Future Studies Program supports both public and private organizations in improving their planning processes to better forecast and deal with changes in their business environment ... Đọc thêm

Launched in 1980, the Future Studies Program supports both public and private organizations in improving their planning processes to better forecast and deal with changes in their business environment and implement opportunities for the construction of their desired future. PROFUTURO is responsible for the premium international MBA programs in Brazil. Our team works with the highest international standard in providing MBAs and short duration programs, as well as in-company courses, designed to meet each individual company’s needs. The extensive background in research, contributes significantly to companies with consulting knowledge backed by advanced prospective methodologies adequate to the specific characteristics and conditions they face. Đọc ít hơn
Sao Paulo , Sao Paulo + 1 Hơn Ít hơn