MỐI QUAN HỆ LÃNH ĐẠO VÀ CÁ NHÂN

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Catholic of Santa Catarina offers a modern structure to guarantee the quality of teaching and education. The classrooms are modern structures, with an air-conditioned environment, multimedia equip ... Đọc thêm

The Catholic of Santa Catarina offers a modern structure to guarantee the quality of teaching and education. The classrooms are modern structures, with an air-conditioned environment, multimedia equipment, and collaborative learning spaces, all to ensure a dynamic and up-to-date education. The institution offers living spaces equipped with a canteen and tables for moments of break and exchange of experiences between students. Đọc ít hơn
Bang Santa Catarina
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.