Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế: Giao dịch và thương mại

Chung

Chương trình mô tả

Vrije Universiteit Amsterdam hưởng lợi từ vị trí độc đáo ở trung tâm khu kinh doanh của Amsterdam, nơi có nhiều công ty luật quốc tế. Là sinh viên của Luật Kinh doanh Quốc tế (IBL), bạn sẽ có thể kết nối trong môi trường kinh doanh thực tế. Một số khóa học được giảng dạy bởi các học viên pháp lý, những người có thể cung cấp cho bạn một sự hiểu biết thực sự về cách thức hoạt động của pháp luật trong thực tế. Các lớp học nhỏ, quốc tế và tương tác. Sự pha trộn của các quốc tịch trong nhóm mang đến cho chương trình IBL thêm một chiều.

CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH IBL

Chương trình thạc sĩ về Luật kinh doanh quốc tế bao gồm các khóa học bắt buộc, khóa học tự chọn, hội thảo nghiên cứu và luận án thạc sĩ. Học sinh phải chọn tham gia một chuyên ngành ('Giao dịch hồ sơ' hoặc 'Quy định hồ sơ'). Các khóa học bắt buộc cung cấp cho bạn một nền tảng pháp lý chung, trong khi các khóa học tự chọn sau này tập trung vào các lĩnh vực cụ thể hơn của luật kinh doanh quốc tế. Trong giai đoạn cuối, bạn sẽ viết luận văn thạc sĩ. Chương trình IBL tập trung vào các quy tắc và thông lệ để thúc đẩy các giao dịch thương mại quốc tế. Nó nhằm mục đích phát triển sự hiểu biết về hệ thống thương mại và các quy tắc của thế giới đối với các khoản đầu tư quốc tế, và nó xem xét các khía cạnh pháp lý của các hoạt động kinh doanh. Bạn sẽ nghiên cứu các lĩnh vực pháp lý chính và sự tương tác giữa các tác nhân tham gia vào các giao dịch. Ngoài ra, bạn sẽ phát triển các kỹ năng để dự đoán, phân tích và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong sự nghiệp tương lai của bạn: thực tiễn pháp lý của kinh doanh quốc tế.

NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI CỦA BẠN

Sau khi kết thúc chương trình của Master này, bạn sẽ được trang bị tốt để đào tạo chuyên nghiệp hơn nữa. Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp như một luật sư kinh doanh chuyên nghiệp, một cố vấn nội bộ cho một công ty, một quan chức chính phủ hoặc một chuyên gia pháp lý cho một tổ chức quốc tế. Theo đuổi bằng tiến sĩ cũng là một lựa chọn Cựu sinh viên đã tìm được việc làm tại các công ty luật quốc tế, công ty kế toán, ngân hàng và các cơ quan chính phủ.

NH RENG YÊU CẦU Đ SPECC BIỆT

Lý tưởng nhất, ứng viên phải có bằng Cử nhân hoặc tương đương về Luật, nhưng sinh viên có nền tảng học vấn vững chắc và kinh nghiệm đã được chứng minh trong lĩnh vực luật cũng có thể được áp dụng. IBL là một chương trình Thạc sĩ chọn lọc và chỉ dành cho một số lượng hạn chế sinh viên.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười một 2019

Giới thiệu về trường

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,00 ... Đọc thêm

Vrije Universiteit Amsterdam is an internationally renowned research university founded in 1880. The university offers over 150 English taught programmes at Bachelor’s, Master’s and PhD level to 23,000 students from all over the world. Students and staff of 130 nationalities create a dynamic international academic community. The University distinguishes itself in research and education through four interdisciplinary themes: Human Health and Life Sciences, Science for Sustainability, Connected World and Governance for Society. Đọc ít hơn