Làm chủ trong cộng đồng ven biển và phát triển khu vực

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình được xây dựng đặc biệt trên nguyên tắc và thực tiễn của xã hội học, kinh tế vĩ mô và địa lý / quy hoạch. Vào cuối chương trình, học sinh hiểu được những thay đổi và thách thức của sự phát triển của các cộng đồng ven biển và đã có kinh nghiệm về các phương pháp và kỹ năng để dự đoán sự phát triển và quản lý của chúng. Ngôn ngữ giảng dạy và giao tiếp nói chung là tiếng Anh. Giảng dạy diễn ra trong Isafjordur.

Chương trình bao gồm 120 ECTS ở bậc thạc sĩ; bao gồm 75 ECTS theo hình thức các môn học và 45 ECTS dưới dạng một luận án. Tất cả các khóa học được giảng dạy trong mô-đun. Chương trình bắt đầu vào học kỳ mùa thu và năm đầu tiên được tạo thành từ các khóa học cốt lõi và các môn tự chọn từ lịch trình giảng dạy.

Để hoàn thành 75 ECTS trong một năm học, các khóa học được giảng dạy trong các mô-đun chuyên sâu từ tháng Tám đến tháng Bảy của năm tiếp theo. Các môn học được tính từ 1 ECTS đến 8 ECTS và kéo dài từ nửa tuần đến bốn tuần. Mỗi ECTS dự kiến ​​sẽ có khoảng 25-30 giờ làm việc của học sinh. Trung bình mỗi học sinh mất 2 ECTS mỗi tuần, tương đương với khối lượng làm việc không dưới 50 giờ mỗi tuần.

Sau khi khóa học kết thúc, vào cuối tháng 6 / đầu tháng 7, sự chú ý của sinh viên chuyển sang 45 luận văn ECTS.

Cập nhật lần cuối Tháng 12 2017

Giới thiệu về trường

The University Centre of the Westfjords is a non-profit organisation established in March 2005. It has 40 founding members, including all of the country's institutions of higher education. The Centre ... Đọc thêm

The University Centre of the Westfjords is a non-profit organisation established in March 2005. It has 40 founding members, including all of the country's institutions of higher education. The Centre began operations in Vestrahús in Ísafjörður in January 2006. The same building houses offices of the Marine Research Institute, the Icelandic Fisheries Laboratories, and the Icelandic Snow Avalanche Research Centre, among others. The Westfjords Regional Development Centre is also located here, and all of the organizations represented in the building share common reception facilities. Đọc ít hơn