Kinh tế - Thạc sĩ Khoa học

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế cung cấp đào tạo tiên tiến học tập trong lĩnh vực kinh tế. Mức độ được cho nghề nghiệp theo định hướng và khoa học để nghiên cứu thêm ở cấp độ tiến sĩ (Tiến sĩ Kinh tế) trao quyền.

Như vậy, chương trình tổng thể là nhằm vào những người muốn đi về nhiệm vụ đầy thách thức trong các tổ chức quốc gia và quốc tế chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế và nghiên cứu kinh tế cũng như trong các công ty tư nhân và hành chính công, hoặc theo đuổi sự nghiệp khoa học và nghiên cứu.

Học sinh được dạy các kỹ năng tiên tiến trong phương pháp hiện đại của lý thuyết kinh tế và nghiên cứu kinh tế thực nghiệm.Bằng cách lựa chọn các khóa học thích hợp, sinh viên có thể chuyên theo lợi ích kinh tế khác nhau của họ về các chủ đề như thương mại quốc tế, kinh tế lao động, tổ chức công nghiệp và kinh tế của khu vực công. Các khóa học trong chương trình này được cung cấp chủ yếu bằng tiếng Anh, bởi các sinh viên có được trình độ chuyên môn và kỹ thuật của các kỹ năng ngôn ngữ chủ động và thụ động.

Những sinh viên đã hoàn thành các lĩnh vực chính của nghiên cứu trong Cử nhân Khoa học Kinh tế Kinh tế có thể, theo mục tiêu nghề nghiệp để mở rộng mong muốn của họ kiến ​​thức kinh tế của họ bằng việc lựa chọn các khóa học từ kinh tế lớn khác đối tượng.Đối với những sinh viên năm thứ nhất của Kinh tế học chương trình Thạc sĩ, những người đã không hoàn thành các lĩnh vực chính của nghiên cứu Kinh tế trong các nghiên cứu Cử nhân kinh tế, là trong bối cảnh của chủ đề "Nguyên tắc trong Kinh tế và Quản lý " có cơ hội, họ thiếu kiến ​​thức cơ bản trong các phương pháp của lý thuyết kinh tế và nghiên cứu thực nghiệm trong tạo nên chương trình thạc sĩ.

&nbsp


Sinh viên tốt nghiệp Kinh tế học của Thạc sĩ:

• đã xuất sắc kiến ​​thức kinh tế để có thể tìm hiểu nhiệm vụ mới nhanh chóng và tự chủ

• có thể áp dụng các kiến ​​thức có được chuyên nghiệp, để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực của họ.

• có thể đưa các phương pháp được trong nghiên cứu là thành công, phê bình và câu hỏi họ hơn nữa.

• đã có được kỹ năng học tập và xã hội chuẩn bị tốt cho vai trò lãnh đạo.

&nbsp


Các khu vực


• Các hoạt động trong bộ phận phân tích của các tổ chức tài chính và các tập đoàn quốc tế

• phân tích khoa học trong các cơ quan của EU, OECD, Liên hợp quốc và các tổ chức tương tự

• Nghiên cứu hoạt động tại Ngân hàng Quốc gia Áo hoặc Ngân hàng Trung ương châu Âu

• kinh tế nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo và các tổ chức tương tự

• Khoa học / r nhân viên / năm tại một trường đại học hoặc cao đẳng

• kinh tế / r tư vấn / năm (ngân sách, môi trường, ...)

• Cán bộ kỹ thuật trong Nhà nước và Chính phủ Liên bang (Kế hoạch, Tài chính, ...)

&nbsp


Chuyên ngành: Kinh tế bằng Thạc sĩ


Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học (thạc sĩ hoặc thạc sĩ (JKU))


Thời gian: 4 học kỳ

Xem 5 các khóa học tại Johannes Kepler University Linz - JKU »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date