Khoa Nghệ thuật Cao học - Khóa học Thạc sĩ

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Throughout mankind’s long history, people in different regions and cultures have cherished the many values of art. This is because art as a rich creative activity has always given people freedom, stim ... Đọc thêm

Throughout mankind’s long history, people in different regions and cultures have cherished the many values of art. This is because art as a rich creative activity has always given people freedom, stimulation, healing and a vibrant joy, as well as providing opportunities to sense and think deeply. Our mission as an art university is to continually question and reappraise our legacy, the meaning of art in the present era, and the means by which artists who will create the next generation of art can best be educated. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.