Khóa học Thạc sĩ về Quy trình Xây dựng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

For 50 years, the FUMEC University has been dedicated to training not only qualified professionals, but also citizens who are aware of their role in society. The institution has a faculty predominantl ... Đọc thêm

For 50 years, the FUMEC University has been dedicated to training not only qualified professionals, but also citizens who are aware of their role in society. The institution has a faculty predominantly formed by masters and doctors with solid academic and professional experience. The University also offers high-level infrastructure, with excellent facilities, libraries, and state-of-the-art technological resources. Đọc ít hơn
Novo Cruzeiro
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.