Kỹ thuật Y sinh (Thạc sĩ)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Dalian University of Technology is the first formal university of a new type founded by the Communist Party of China on the eve of the founding of the People’s Republic of China, for the construction ... Đọc thêm

Dalian University of Technology is the first formal university of a new type founded by the Communist Party of China on the eve of the founding of the People’s Republic of China, for the construction of China's industrial system. Dalian University of Technology (DUT) is a national key university administrated directly under the Ministry of Education of China, which is also sponsored by Project 211 and Project 985. DUT keeps fostering elites, promoting science and technology, inheriting excellent cultures and guiding the social climate as its mission, adheres to DUT spirit of “Unity and Progress, Truth and Innovation”, dedicates itself to the creation, discovery, impart, conservation and application of knowledge, and endeavors to undertake social responsibilities to serve the country and the world. Đọc ít hơn
Đại Liên
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.