FIFA Master - Thạc sĩ Quốc tế về Quản lý, Luật và Nhân văn Thể thao

Chung

Có sẵn 3 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

CIES - International Centre for Sports Studies, is an independent study centre located in Neuchâtel, Switzerland. It was created in 1995 as a Foundation between the Fédération Internationale de Footba ... Đọc thêm

CIES - International Centre for Sports Studies, is an independent study centre located in Neuchâtel, Switzerland. It was created in 1995 as a Foundation between the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), the University of Neuchâtel, the City and State of Neuchatel. Đọc ít hơn
Neuchâtel , Leicester , Milan + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.