Cuộc diễu (SEEC) trình độ là một năm chương trình toàn thời gian vào nghiên cứu phát triển bền vững và năng lượng với một tập trung vào các thành phố, khu dân cư, các tòa nhà và kiến ​​trúc. Với một tập trung mạnh vào các thách thức năng lượng và biến đổi khí hậu, chương trình đa ngành này nhằm trang bị cho sinh viên tốt nghiệp với một loạt tích hợp của năng lực đó sẽ làm cho họ chơi vai trò vô giá trong việc ra quyết định liên quan đến tương lai / bền vững của thành phố và xây dựng môi trường của họ. Bên cạnh các nguyên tắc kỹ thuật cơ bản về một loạt các biện pháp can thiệp / công nghệ ở các quy mô khác nhau, các khóa học trong chương trình giải quyết một loạt các vấn đề liên quan đến nhau như khuôn khổ chính sách, cơ cấu thể chế, thị trường, hành vi, tài chính và khía cạnh kinh tế-xã hội.

Lợi ích của chương trình

Phát sinh từ các kỹ năng và năng lực liên ngành của họ, sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện này được dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang các thành phố xanh và nền kinh tế cũng như tiêu thụ và lối sống ở miền Nam châu Phi, nền kinh tế / thị trường khu vực và toàn cầu.

Chương trình giảng dạy Outline / Modules dạy

Các khóa học bắt buộc với tổng số là 160 Credits:

  • ARPL7010 - Hiểu Các thành phố của miền Nam (20)
  • ARPL7054 - Năng lượng cho các thành phố bền vững (20)
  • ARPL7055 - Tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho công trình (20)
  • ARPL7040 - Phương pháp nghiên cứu (10)
  • ARPL7056 - Báo cáo nghiên cứu (trong lĩnh vực SEEC) (90)

Khóa học tự chọn (s) từ các tùy chọn sau, với tổng số 20-Tín dụng:

  • ARPL7032 - Quy hoạch Môi trường & Phát triển bền vững (20)
  • ARPL7005 - xã hội và phát triển bền vững kỹ thuật trong nhà ở (20)

Đóng cửa ngày cho các ứng dụng

  • 31 tháng 10 - ứng viên Nam Phi
  • 30 tháng 8 - Ứng viên quốc tế
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 16 các khóa học tại University of the Witwatersrand »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
1 - 2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Deadline
Trường liên hệ
October 31 – South African applicants, August 30 – International applicants
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
October 31 – South African applicants, August 30 – International applicants

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
October 31 – South African applicants, August 30 – International applicants
End Date