Chuyên ngành quản lý tiếp thị

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The American University Corporation has been consolidated as an institution of higher education, since its founders for several years have cemented training processes in education for work and human d ... Đọc thêm

The American University Corporation has been consolidated as an institution of higher education, since its founders for several years have cemented training processes in education for work and human development, with programs that, due to their relevance, quality, and social purpose, have been extended to the entire Caribbean and Andean Region and to different departments in the interior of the country. In compliance with its Vision, it will continue to take steps to open higher education programs in different parts of Colombia that, according to the respective studies and the endorsement of the Ministry of National Education, are considered relevant for the training of professionals in the 21st century. , relying on official sources that report on the needs in higher education such as national, departmental, and local development plans, the 2019 vision agenda and the 2032 competitiveness agenda, as well as the 2034 Superior Agreement, among others. referents. Đọc ít hơn
Colombia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.