Chuyên ngành Tâm lý Hoạt động Thể chất và Thể thao

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The LUE, a municipal public Higher Education Institution, is a social project, focused on comprehensive and inclusive training, which contributes to the development of different aspects of the person ... Đọc thêm

The LUE, a municipal public Higher Education Institution, is a social project, focused on comprehensive and inclusive training, which contributes to the development of different aspects of the person and the territory, through teaching, research, and extension. The Envigado University Institution will be recognized as a social project, committed to excellence from teaching, research, and extension that will contribute to the sustainable development of the territory, with criteria of responsible, transparent and efficient administration. Đọc ít hơn
Envigado
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.