Chuyên ngành Điện ảnh & Phim

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Sungkyul university aims at rearing creative experts in studies based on Christianity. To educate inventive specialists is to adopt an upright approach to learning as the most significant role of the ... Đọc thêm

Sungkyul university aims at rearing creative experts in studies based on Christianity. To educate inventive specialists is to adopt an upright approach to learning as the most significant role of the university, the hall of intellect. It is important to produce those who possess a serious attitude to study, a concerned process in problem-solving, humble acceptance of criticism, etc. Moreover, it is essential that creativity in exploring methods and possession of proven knowledge should be considered in the light of availability. The virtue of leaders is to be skillful in diverse communication devices and apply it to each case of study adequately in future preparation for the information and communication era. Sungkyul University is dedicated to producing professionals with the knowledge and practical ability. Đọc ít hơn