Chuyên môn hậu cần

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Its purpose is to provide humanistic and professional training in Sciences, Arts and Techniques, in order to favor the generation and development of knowledge in all its forms, contributing to the pro ... Đọc thêm

Its purpose is to provide humanistic and professional training in Sciences, Arts and Techniques, in order to favor the generation and development of knowledge in all its forms, contributing to the promotion of culture and fostering the required attitudes and values. for the formation of responsible people, with ethical and supportive conscience, capable of improving the quality of life and consolidating respect for the institutions of the Republic, the validity of the democratic order and the protection of the environment " Đọc ít hơn
San Miguel de Tucumán
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.